El servei de psicologia desenvolupa tasques d’atenció clínica individualitzada per a l’exploració, diagnosi i tractament de patologies.

La nostra tasca és ajudar  nens que presenten dificultats d’aprenentatge, de comportament i de desenvolupament.

Àrees d’intervenció: psicologia infantojuvenil i reeducació psicopedagògica.

  • Intervenció individual, grupal i/o amb la família
  • En col·laboració amb altres especialistes de la salut i l’educació
  • Visió integradora i àmplia de la salut, enfocament multidisciplinar
  • Assessorament, orientació i/o formació a les escoles

Terapeuta:

Meri Solà

Graduada en psicologia per la Universitat de Lleida (Udl)
Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Lleida (Udl)
Diplomada en Magisteri d’Educació Física per la Universitat de Barcelona (UB)
Psicòloga d’intervencions Assistides amb Cavalls (IAC)
Psicòloga i Terapeuta CDIAP Lleida GSS
Formació Complementària en TEA

Horari:

Dimarts i dijous de 16 a 20 h.