En l’acupuntura, amb les agulles i la moxa no es pretén únicament eliminar el dolor o els símptomes, sinó que [...]