Què és la Microgimnàstica?

Segurament, una de les preguntes més freqüents que ens arriba a tu i tu.

La Microgimnàstica és un mètode terapèutic que consisteix en experimentar el cos d’una forma conscient.

 

L’origen de moltes malalties és l’excés de rigidesa de la musculatura de l’esquena, de la nostra cadena muscular posterior, com el seu nom indica, el conjunt de músculs que recorren la part posterior del nostre cos, des del cap fins als peus. Aquesta rigidesa moltes vegades estar provocada per mals hàbits posturals, estrès, ús inadequat del cos, poc descans…

 

Així doncs, amb la microgimnàstica i les seves postures estudiades, amb les quals realitzem uns micromoviments senzills, atenció cap a l’interior, una respiració correcta i molta consciència corporal, aconseguim millorar la nostra flexibilitat en les diferents estructures musculars i articulars del nostre cos.

Al mateix moment estem disminuint les tensions acumulades i restableix l’energia a l’organisme.

 

Es practica en grups reduïts, amb sessions de una hora i mitja, on l’educador estar constantment corregint les compensacions que fa el cos durant el preparatori.

Ens podem ajudar de diferent material, com poden ser pilotes de diversos tamanys i densitats, pals de fusta, coixins…

 

tuitu exercici microgimnàstica

Us invitem a conèixer la microgimnàstica!